” 22. februar jedan je od najvažnjih datuma u Egiptu “

Abu Simbel  je  arheološki lokalitet dva hrama koja je sagradio Ramzes II na levoj obali Nila u južnom Egiptu pored današnje sudanske granice u XIII veku pne. Dva hrama sačinjavaju kompleks u Abu Simbelu. Prvi, veći hram je posvećen Amonu, Ptahu i Ra-Harakhtu. Manji hram je posvećen boginji Hator, a grobnica je kraljice Nefertari. Naziv mu je izveden od starijeg imena lokaliteta Ipsambul, dok je izvorni staroegipatski naziv bio Meha.

Na samom ulazu u hram, s desne i leve strane, sede četiri velike figure Ramsesa II – po dve sa svake strane vrata, visoke 18 metara. Oko nogu figura nalaze se puno manje isklesanih figure njegovih žena.

Ovaj građevinski kompleks je morao u XX veku (radi izgradnje Asuanske brane) da bude premešten na višu nivo da ne bi bio potopljen. Hram je 60 metara uklesan u brdo, a na njegovom unutrašnjem kraju sede 4 statue – Amon Ra, Ramzes II, Ra Harakhti i Ptah. Unutrašnjost hrama je oslikana prizorima iz bitke s Hetitima kod Kadeša, ratova u Siriji i Libiji i dr., te prizorima iz života faraona.

Hram Abu Simbel je otkrio Giovani Belzoni 1813. godine i do tog vremena je bio zatrpan velikim slojevima peska. Po otkriću hrama se uvidela sva njegova lepota, monumentalnost i proglašen je za „čudo egipatskog graditeljstva“, pored ostalog i zato što je njegova orijentacija tako savršeno izračunata da sunčeve zraci dvaput godišnje ( 22. februara kad se rodio Ramzes II i 22. oktobra kada je postao kralj gornjeg i donjeg Egipta ) prodiru kroz hram do statua i osvetli samo tri. Četvrta statua – bog Ptah, ostaje uvek u senci jer je on božanstvo povezano sa podzemnim svetom i mrakom.