Jedan od najpoznatijih eksponata u nacionalnom muzeju

 

Presto kralja Tutankhamona je najlepši eksponat među nekoliko stolica koje su pronađeni u grobnici. Nalazio se u pomoćnoj prostoriji umotan u lanene zavoje. Napravljen je od drveta, prekriven zlatnim listićima i dekorisan poludragim kamenjem. Na naslonima za ruke primetićete da imaju oblik dve krilate zmije koje nose duple krune Gornjeg i Donjeg Egipta i čuvaju kartuš Tutankhamona. Pri vrhu prednjih nogara vide se dve lavlje glave kao simboli snage i zaštite, posebno su rezbarene pa su dodate kasnije. Sve četiri nogare trona završavaju se lavljim šapama. Između nogara trona nalazi se polomljen znak Sm3 T3wy, to je znak ujedinjenja Gornjeg i Donjeg Egipta.

 

Na naslonu trona su oslikane glavne scene. Na vrhu je niz sa kobrama koje imaju znak sunca na čelu. Na sredini je znak sunca sa produženim zracima, znak boga Amona. Zraci se zavrsavaju ljudskim rukama koje drže Ankh oko nozdrva kralja i kraljice, to ukazuje na to da bog Amon daje život kralju i kraljici.

 

Kralj je ovde predstavljen kako sedi na tronu i nosi dekorativnu periku na kojoj je kruna, ima i ogrlicu oko vrata i dug faltiran kilt. Noge su mu na postolju. Koža mu je crvenkasto braon boje, tradicionalana boja za muškarce u starom Egiptu.

 

Ispred kralja možete videti njegovu ženu. Njena ruku na kraljevom ramenu je znak ljubavi i naklonosti, dok u drugoj ruci drži krčag sa uljem za mazanje. Ona nosi specifičan nakit za glavu, koji se sastoji od kobre dijademe okružene sa dva sunčeva znaka, dva pera i dva roga. Možete primetite da kralj nosi jednu sandalu dok kraljica drugu, ovo simbolizuje ljubav i privrženost između njih, odnosno označava veridbu kao što je to danas prsten.

 

Ispred trona je postolje za noge, napravljeno od teškog drveta, i na njemu su predstavljeni neprijatelji, azijski sa leve strane i nubijski sa desne strane. To što su na postolju za noge je znak da kralj ima punu kontrolu nad neprijateljima kada su mu noge na postolju.

 

Na zadnjoj strani trona nalaze se 4 kobre sa suncem na čelu, simbolizuju zaštitu, i tri panela sa hijeroglifskim natpisima kraljevih imena i titula.