Tut Ank Amonova Grobnica

On je bio najmlađi kralj u istoriji Egipta. Vladao je od 1333-1323 p.n.e. Umro je sa 19 godina . Sin Akenatona koji je napravio najveću religijsku reformu.  Verovanje starih Egipćana koje je bio politeističko ( Amon Ra, supruga Mut, sin Honsu ) promenio je u monoteizam, u obožavanje sunčevog diska kao jedino božanstvo i jedinog […]